สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ "มหาสังฆทาน" วัดปากน้ำ

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ 
"มหาสังฆทาน"
ณ วัดปากน้ำ
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 55

บุญมิตรต้องการสร้างบุญใด
ให้แสดงเจตจำนงเป็นผู้นำบุญ
ซึ่งอาจารย์ประทีปจะเป็นตัวแทนถวาย
และ จะประกาศชื่อผู้นำบุญ ต่อหน้าพระพักตร์
"สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาตรีพระยาอุทก มหาโอฐชลาศัยสมุทรสงคราม"
 ในพิธีพุทธามิสบูชาสักการะ 
หน้าพระอุโบสถ(บวงสรวงเล็ก)
เพื่อให้บุญมิตรทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการค่ะ

รายการบุญมีดังนี้
1. เครื่องสักการะบูชา 1 ชุด
1 ชุด ประกอบด้วย
ตาลปัตรปักพรหมโลกาลัญฉกร
 ด้ามและขาตั้งมุก 1 ชุด
 บาตร 1 ลูก, ผ้าไตร 1 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท
ผู้นำบุญ ท่านละ 1,000 บาท

รายนามผู้นำบุญ
1.ครอบครัวสมประกิจ
2 ครอบครัวตรีสุคนธ์
3 ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
4 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
5 ครอบครัวเอื้อฤาชา
6 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
7 ครอบครัววรรธนะอมร
ครอบครัวเตชะจิตอาภรณ์
9 ครอบครัวหรรษาพันธุ์
10 คุณลำเจียก เอนกพงษ์
11 ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์
12 พล.อ.ท.พิทยา แสงแผ้ว

2. สังฆทาน 252 ถัง
ถังละ 360 บาท
ผู้นำบุญไม่จำกัดจำนวนถัง
(เฉพาะรายการนี้ ชำระเงินที่น้องเอ๋ย)

รายนามผู้นำบุญ
1.ครอบครัวสมประกิจ 20 ถัง
2.ครอบครัวหาญบุญญาพิพัฒน์ 20 ถัง
3.ครอบครัวหม่อมศิลา 10 ถัง
4. ครอบครัวตรีสุคนธ์ 5 ถัง
5. ครอบครัวรุ่งสิมะกุล 5 ถัง
6. ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์ 10 ถัง
7. ครอบครัวไตรรัตน์ 10 ถัง
8. ครอบครัวเอื้อฤาชา 1 ถัง
9. ครอบครัวเอี่ยมสอาด 1 ถัง
10 ครอบครัวเตชะจิตอาภรณ์ 2 ถัง
11 ครอบครัวเนียมศรี 4 ถัง
12 ครอบครัวหรรษาพันธุ์ 2 ถัง
13 ครอบครัววัชรากร 1 ถัง
14 ครอบครัวอ่วมใจอ่อน 5 ถัง
15 คุณชาธินี รัชทรงศิริ 1 ถัง
16 ครอบครัวจุลจิราภรณ์ 3 ถัง
17 ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์ 2 ถัง
18 พล.อ.ท.พิทยา แสงแผ้ว 10 ถัง
19 คุณมนต์ชัย ไพรินพาณิชย์และครอบครัว 5 ถัง
20 คุณไพโรจน์ ไพรินพาณิชย์และครอบครัว 5 ถัง
21 ครอบครัวหล่อประดิษฐ์ชัย 5 ถัง
22 ครอบครัวชัยนภาพร 2 ถัง
23 ครอบครัวศรีสุข 5 ถัง
24 ครอบครัวเจษฎาภิวงษ์ 3 ถัง
25 คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว 5 ถัง
26 ครอบครัววัฒนจตุรพร 10 ถัง

3.เทียนพรรษา 3 คู่
คู่ละ 1,500 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 500 บาท

รายนามผู้นำบุญ
1.ครอบครัวสมประกิจ
2.ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
3.ครอบครัวไตรรัตน์ 
4.ครอบครัวเอื้อฤาชา
5 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
6 ครอบครัววรรธนะอมร
ครอบครัวเตชะจิตอาภรณ์
8 ครอบครัวเนียมศรี
9 ครอบครัวประสาทสิทธ์
10 คุณลำเจียก เอนกพงษ์
11  คุณชาธินี รัชทรงศิริ
12 ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์
13 ครอบครัวแสงแผ้ว

4 เครื่องพุทธามิสบูชา ธัญผลาหาร
เครื่องหวานกระยาบวด
งบประมาณ 13,000 บาท
ผู้นำบุญท่านละ 500 บาท
(ในวันงานจะมีขันมหาเศรษฐีเดินรับก่อนเริ่มพิธีเพื่อให้บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมบุญกันค่ะ บุญมิตรท่านใด(ที่ไม่ได้แจ้งชื่อไว้) มีความประสงค์จะเป็นผู้นำบุญ ในวันงานให้นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ ใส่ขันมหาเศรษฐี(บวงสรวง) เพื่อให้อาจารย์อ่านรายชื่อให้บุญมิตรทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันค่ะ) 
รายนามผู้นำบุญ
1.ครอบครัวสมประกิจ 2,000 บาท
2.ครอบครัวตรีสุคนธ์
3 ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
4 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
5 ครอบครัวเอื้อฤาชา
6 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
7 ครอบครัววรรธนะอมร
ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์
9 ครอบครัวแสงแผ้ว
10 คุณลำเจียก เอนกพงษ์
11 ครอบครัวไตรรัตน์
5.ผ้าห่มพระนอน 1 ผืน
ผืนละ 3,600 บาท
(ราคาสูงกว่าเดิมเนื่องจากครั้งนี้ใช้ผ้าปักเลื่อมสวยงามกว่าเดิมค่ะ)
ผู้นำบุญท่านละ 300 บาท

รายนามผู้นำบุญ
1.ครอบครัวสมประกิจ 
2 ครอบครัวหาญบุญญาพิพัฒน์ 1,000 บาท
ครอบครัวตรีสุคนธ์
4 ครอบครัวรุ่งสิมะกุล 1,000 บาท
5 ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
ครอบครัวเอื้อฤาชา
7 ครอบครัวเอี่ยมสอาด
8 ครอบครัววรรธนะอมร
ครอบครัวเนียมศรี
10 ครอบครัวหรรษาพันธุ์
11 ครอบครัวประสาทสิทธ์
12 คุณลำเจียก เอนกพงษ์
13 ครอบครัววัชรากร
14 ครอบครัวจุลจิราภรณ์
15 ครอบครัวศุภาดารัตนาวงศ์
16 ครอบครัวแสงแผ้ว
17 คุณกิมฮุ้ง แซ่โง้ว

บุญมิตรท่านใดจะจัดเตรียมถวายผ้าไตร สังฆทาน ไปร่วมบุญ สามารถทำได้ตามปกติค่ะ

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการเป็นผู้นำบุญในรายการใด กรุณาแจ้งชื่อที่ฤดี ปัจจัยใส่ซอง ระบุ"เป็นผู้นำบุญ มหาสังฆทานวัดปากน้ำ" เขียนชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต แล้วให้อาจารย์ภายในวันที่ 19 ส.ค. 55 ค่ะ

Tags : บอกบุญ

view