สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

5 ธ.ค. 54 ถวายพระพุทธปฐมศาสดา จตุรทิศ

คณะกลุ่มพรหมโลกได้ร่วมอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 84 รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยนำผ้าไตรจำนวน 30 ชุด 
และบาตร 18 ลูก มูลค่า 33,000 บาท 
ที่บุญมิตรได้ร่วมกันมาร่วมบุญกับอาจารย์
ถวายให้แด่วัดโพธิ์แสงกาญจนราช อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งได้จัดพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

ขออนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมอุปสมบทพระภิกษุในครั้งนี้ด้วยค่ะ
สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

และในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2554 บุญมิตรทุกท่านก็พร้อมใจกัน
มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้
ถวายพระพุทธปฐมศาสดาถึง 4 พระองค์ 


ไม่ว่าเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงวัย ต่างมาร่วมกันบำเพ็ญงาน
จัดเครื่องบวงสรวงกันอย่างแข็งขัน


นำเกศาและสรีระธาตุที่ได้บูชาไว้ดีแล้ว
มาร่วมบรรจุในสุวรรณบงกชหทยาบวงสรวงสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา จตุรทิศ
แต่ละองค์มีพระนามดังนี้
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาบูรพาธราบริรักษ์ ปฐวีสิรโลกธาตุ
พระนลาฏประดับอัญมณีสีเหลือง จะประดิษฐาน ณ ทิศตะวันออก
ของพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโล
คุณสุธิดา สมประกิจ เป็นผู้นำบุญ

สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทักษิณธราบริรักษ์ อาโปสิรโลกธาตุ
พระนลาฏประดับอัญมณีสีฟ้า จะประดิษฐาน ณ ทิศใต้
ของพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโล
คุณยินดี วัชรากร เป็นผู้นำบุญ

สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาประจิมธราบริรักษ์ วาโยสิรโลกธาตุ
พระนลาฏประดับอัญมณีสีเขียว จะประดิษฐาน ณ ทิศตะวันตก
ของพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโล
คุณธนกร ไตรรัตน์ เป็นผู้นำบุญ

สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาอุดรธราบริรักษ์ เตโชสิรโลกธาตุ
พระนลาฏประดับอัญมณีสีแดง จะประดิษฐาน ณ ทิศเหนือ
ของพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโล
คุณฉวีวรรณ สมประกิจ เป็นผู้นำบุญ


เบิกบายศรี เปิดมณฑลจักรวาล ปฐพีบาดาลสะท้านสะเทือน


สรงพระพักตร์


ชำระพระบาท


ผู้นำบุญ ชำระพระบาท พระพุทธปฐมศาสดา


สรงสุวรรณบงกชหทยา


หัวใจแห่งพระมหาเจดีย์บุญมิตรร่วมกันสรงยอดองค์พระเจดีย์


บุญมิตรนำเกศาและสรีระธาตุที่ได้บูชาไว้ดีแล้ว ตั้งจิตอธิษฐานร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ขอบารมีต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดาพรหมโลกานันไตศวรรย์


นำมาร่วมบรรจุไว้ใน สุวรรณบงกชหทยา


ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา
 ถือไตรสรณคมน์ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกตลอดชีวิต


ขอร่วมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
มุ่งสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม
ขอบุญกุศลหนุนนำให้บรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการเทอญฯ


นำอัญมณีอันมีค่ามาร่วมบรรจุ


บรรจุเพชรพลอย


และแผ่นทอง


ปิดยอดพระมหาเจดีย์


เสร็จสมบูรณ์


โชติ โชติ ปะรายะโน ณ บัดนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงมีแต่ความสว่างไสว และสว่างยิ่งๆขึ้นไป ดุจแสงเทียนชัย ที่จุดบูชานี้เทอญ
 

อ่านโองการ บวงสรวงสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา ทั้ง ๔ พระองค์
ในครั้งนี้ พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้น ถึง ๔ พระองค์ ในคราวเดียวกัน


ถวายทางเดินปลดทุกข์ ตามกระทู้บอกบุญนี้


ซึ่งอาจารย์ได้โยกบุญสร้างกุฏิ (มีผู้นำบุญเพิ่มเติม)
มาสร้างทางเดินโดยรอบปฐมสภาศาลาทั้งหมด


มูลค่า 200,000 บาท


กรวดน้ำ


รับพร


บุญมิตรนำสังฆทานมาร่วมบุญในครั้งนี้


เปิดกรวยดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์


การสร้างบุญในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


กองบุญ


พระสงฆ์สวดฉลององค์พระพุทธปฐมศาสดา จตุรทิศบุญมิตร ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน สร้างทานบารมีคุณสุธิดา สมประกิจ ผู้นำบุญถวาย 
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาบูรพาธราบริรักษ์ ปฐวีสิรโลกธาตุ


คุณยินดี วัชรากร เป็นผู้นำบุญถวาย
 สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทักษิณธราบริรักษ์ อาโปสิรโลกธาตุคุณธนกร ไตรรัตน์ ผู้นำบุญถวาย
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาประจิมธราบริรักษ์ วาโยสิรโลกธาตุคุณฉวีวรรณ สมประกิจ ผู้นำบุญถวาย
สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาอุดรธราบริรักษ์ เตโชสิรโลกธาตุ

คุณพ่อวิเชียร และคุณสุธิดา สมประกิจ
ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
คุณจตุพร เอี่ยมสะอาด
ผู้นำบุญถวาย
กุฏิศีล สมาธิ ปัญญา


ถวายผ้าไตร 22 ชุด ตลปัตร 1 ชุด บาตร 3 ลูก สังฆทาน 90 ถัง ปัจจัยร่วมสังฆทาน 47,000 บาท และปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป 5,000 บาท 
รวมมูลค่าทั้งหมดที่บุญมิตรทุกท่าน
ได้ร่วมกันสร้างถวายในครั้งนี้
1,076,000 บาท


กรวดน้ำ รับพร


จรดดอกบัว เสริมบารมี


ขออนุโมทนากับผู้นำบุญทุกท่านและบุญมิตรทุกท่านในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

Tags : กิจกรรม  สร้างพระ  วัดเขาน้ำจั้น

view