สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

29 ม.ค. 55 ถวายผ้าครองพระประธาน วัดโป่งแรด จ.จันทบุรี

วัดโป่งแรดเป็นวัดเก่า
ก่อนที่เราจะถวายผ้าครองพระประธาน
ต้องทำพิธีบวงสรวง
แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และแก่สรรพวิญญาณทั้งหลาย


เบิกบายศรี


เบิกฉัตรและพานพุ่มเงิน-ทอง


อ่านโองการอัญเชิญสมเด็จพระพุทธปฐมบรมศาสดาฯ เป็นประธาน


บวงสรวงเสร็จก็สร้างบุญต่อ


ต้นไทรก็ทำงาน


อาจารย์อนุโมทนาบุญ


ั้งจิตประภัสสร กายประคองอัญชลี


ธิษฐานด้วยวจี ขอบุญนี้นำร่มเย็น


่อหน้าภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงแลเห็น


บุญทานที่บำเพ็ญ นำสุขเย็นสู่นิพพาน


เจ้าภาพหลักถวายผ้าห่มพระ คุณวรรณา หรรษาพันธุ์ ร่วมถวาย


ถวายพระ 1 องค์ ผ้าไตร 11 ชุด ผ้าห่มพระ ตลปัตร 1 ชุด
 ฉัตรเงิน-ทอง 1 คู่ พานพุ่มเงิน-ทอง 1 คู่ สังฆทาน 12 ถั
 และปัจจัยจำนวน 55,000 บาท รวมมูลค่า 76,000 บาท   
ถวายปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุ 7 รูป รวมมูลค่า 3,500 บาท


กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล


หลวงพ่อเมตตาพาชมสมบัติเก่าสรงพระพักตร์ชำระพระวรกาย
พระประธานทั้ง 3 พระองค์

ถวายผ้าครองพระ


แด่สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาสินสุขเพชรญาณ รัตนภิบาลจันทบุรี


สวดมนต์ถวายพรพระ บูชาพระรัตนตรัย
แล้วเดินทางกลับบ้านอย่างอิ่มบุญอิ่มใจ
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและบุญมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
สาธุ~  สาธุ~  สาธุ~  อนุโมทามิ

Tags : กิจกรรม  วัดโป่งแรด

view