สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

4 มี.ค. 55 ฉลองพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก

หลังจากที่เราได้ยกถวายนวสุวรรณฉัตร ไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 55

วันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้มาฉลองพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลกกันค่ะ

ก่อนจะเริ่มในส่วนพิธีการ ชมความงามของพระมหาเจดีย์ที่บุญมิตรทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมสร้างเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จนสำเร็จสมบูรณ์สวยงาม ดังรูป

ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธปฐมศาสดา ทั้ง  ๔ ทิศ

พรหมโลกาลัญฉกรภิเษก และ พุทธิปุณฑริกา

นวสุวรรณฉัตรพรหมโลก และ สุวรรณบงกชหทยา 

 ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปฐมพรหมโลก จงบังเกิดรากแก้วแห่งปัญญาญาณ ต้นธาตุต้นธรรมเจริญเติบโตแผ่ไพศาล เจริญธรรมตามรอยบาทพระศาสดาเทอญ

เข้าสู่พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ 

ซึ่งในครั้งนี้ได้นำสุวรรณบาตรมาถวายแด่ สมเด็จพระพุทธปฐมต้นสิกขีทศพลญาณ 

ขอพระสัทธรรมจงดำรงคงมั่นนิรันดรฯ 

เบิกบายศรี

จุดเทียนชัย และประทีปบูชา

ดินและกำแพงกันดินที่เสร็จแล้ว ตามกระทู้บอกบุญ

ยกดินขึ้นอธิษฐานถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา

ขอทุกย่างก้าวบนแผ่นพื้นเมทนีดล จงมีแต่ความมั่นคง สง่างาม และเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติ ตราบสิ้นลมหายใจเทอญฯ 

ตั้งจิตอธิษฐานและเสริมกำลังบารมี

อธิษฐานถวายสุวรรณบาตร

บุญมิตรนำสังฆทานมาทำบุญ

ถวายภัตตาหารเพล

อธิษฐานสุวรรณบาตร

ใส่บาตร

บุญมิตรใส่บาตร ต่อยอดถมดินบริเวณเขตขัณฑสีมา

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดธัมมจักฯฉลองพระมหาเจดีย์ฯ

อธิษฐานทานบารมี

ถวายผ้าไตร 12 ชุด สุวรรณบาตร เทียนชัยมงคล 2 คู่ สังฆทาน 37 ถัง หนังสือธรรมะ 50 เล่ม ปัจจัยน้ำปานะถวายสงฆ์เพื่อจัดปฏิบัติธรรมฉลองพระมหาเจดีย์ 9 วัน จำนวน 30,000 บาท ปัจจัยร่วมสังฆทาน จำนวน 20,000 บาท ปัจจัยถมดินเพิ่มเติมจำนวน 30,000 บาท ปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ 23 รูป รวมมูลค่า 132,000 บาท

กรวดน้ำรับพร

 ขออนุโมทนา ในมหาพลานิสงส์ที่บุญมิตรทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ

view