สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ "อัฏฐังสะวนชาดปราการ"

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

"อัฏฐังสะวนชาดปราการ"

คือ กล่องไม้แปดเหลี่ยมสีแดงสำหรับเก็บรักษา "เกศแก้วรัตนเจดีย์" 

มูลค่า 24,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

บุญมิตรท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ นำปัจจัยใส่ซองเขียนชื่อ-นามสกุล สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายให้อาจารย์ค่ะ

view