สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อนุโมทนาวิธี

เนื่องจากในวันที่ไปถวาย แก้วมณีรัตนอุบล แด่ หลวงพ่อพุทโธภาวนา

ณ วัดสามพราน ในพิธีนั้น เมื่อพระสงฆ์ได้อนุโมทนา สาธุการ

ในกองทานการกุศลที่พวกเราได้ทำแล้ว หลังจากเราสาธุรับ

ก็มีเสียงสาธุการจากแม่ชีสาธุรับอีกครั้งหนึ่ง

ยังความปลาบปลื้มปิติให้เกิดแก่บุญมิตรทุกท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีนั้น

อาจารย์จึงมีดำริ ให้บุญมิตรทุกท่าน กล่าวอนุโมทนาสาธุการ

ตามแบบอนุโมทนาวิธีต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีการอนุโมทนา สาธุ

โดยปกติเราจะกล่าว "สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ" โดยพร้อมกัน

ทั้งอาจารย์และบุญมิตรเทพบุตร บุญมิตรเทพธิดา


อนุโมทนาวิธี

การกล่าวคำแซ่ซ้อง สาธุการ

ให้บุญมิตรเทพบุตรกล่าวคำว่า "สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ"

พร้อมกับอาจารย์

เมื่อสิ้นเสียงของบุญมิตรเทพบุตรแล้ว ให้บุญมิตรเทพธิดา

 กล่าวคำว่า "สาธุ~สาธุ~สาธุ~อนุโมทามิ" ตอบรับกัน

ซึ่งในระหว่างที่อาจารย์พร้อมด้วยบุญมิตรบันลือสีหนาท

แซ่ซ้อง สาธุการอยู่นั้น ให้ย่ำฆ้องระฆังให้ดังกังวาล

ให้เสียงสาธุการและฆ้องระฆังดังกึกก้องกัมปนาทสะเทือนเลือนลั่น

ไปทั้ง 3 แดนโลกธาตุ จนถึงชั้นพรหมและนิพพานเป็นที่สุด

เนื่องด้วยบุญกุศลที่พวกเรากลุ่มพรหมโลกได้กระทำทุกครั้งนั้น

เป็นบุญที่ประณีต เป็นบุญที่ประเสริฐ เป็นบุญอันเลิศ หาทำได้ยากยิ่งนัก

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านอนุโมทนาบุญตามอนุโมทนาวิธีนี้ทุกครั้ง

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไปค่ะ 

view