สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีสวดบทสาธุการธัมมจักฯ

เนื่องจากในบทสาธุการธัมมจักกัปปวัตนสูตร บุญมิตรเทพบุตรและ

บุญมิตรเทพธิดาจะต้องกล่าวคำต่างกัน ดังนี้

ซึ่งเมื่อบุญมิตรเทพบุตรและบุญมิตรเทพธิดาสวดพร้อมกัน

ทำให้จังหวะไม่เท่ากัน ฟังแล้วติดขัด อาจารย์จึงแนะนำให้สวด ดังนี้

เมื่อถึงประโยคดังกล่าวให้บุญมิตรเทพบุตรสวดในวงเล็บไปก่อน

แล้วหยุดรอให้บุญมิตรเทพธิดาสวดประโยคนั้น

จากนั้นให้สวดพร้อมกันต่อไป

ยกตัวอย่าง

    "ข้าพเจ้าขอแสดงตน ว่าเป็นอุบาสิกา (อุบาสก)

ในที่จำเพาะหน้าพระพุทธเจ้า"

ให้สวดดังนี้ 

 "ข้าพเจ้าขอแสดงตน ว่าเป็น" ให้สวดพร้อมกัน

"อุบาสก" บุญมิตรเทพบุตรสวด บุญมิตรเทพธิดาหยุด

"อุบาสิกา"บุญมิตรเทพธิดาสวด  บุญมิตรเทพบุตรหยุด

"ในที่จำเพาะหน้าพระพุทธเจ้า" ให้สวดพร้อมกัน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะไปสวดสาธยายธัมมจักฯที่พรหมโลการาม

และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

จึงเรียนมาให้บุญมิตรทุกท่านทราบโดยทั่วถึงกันค่ะ

view