สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปฏิทินกิจกรรม

พิธีเททองหล่อ รัชกาลที่5 วัดหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา (30/06/2024)

๕.๓๐ น.   ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน ออกเดินทางจากมหาสถานนิมิตใหม่๕๔

๘.๓๙ น.  เริ่มพิธีบรรจุกระถางธูปมงคล

                  พิธีพุทธามิสบูชาสักการะ

                  พิธีบวงสรวงสักการะ

                  เบิกบายศรีมงคลจักรวาล ถวายสุคนธบูชา บุปผามาลา

                  เถลิงโองการมหาบารมี

๑๒.๓๐ น.  เริ่มพิธีเททองหล่อพระบรมรูป "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

๑๓.๐๙ น. ผู้นำบุญถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ พระภิกษุสงฆ์

                  พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พร     

ใส่เเสื้อลายไทยสีชมพูหันตรา
พิธีฉลองสมโภชถวาย สมเด็จพระวิสุทธิเทพรังสีมหาศาสดาบรมธรรม วัดห้วยเรียงเหนือ จ.พิจิตร (23/06/2024)

กำหนดการพิธีฉลองสมโภชถวาย

"สมเด็จพระวิสุทธิเทพรังสี มหาศาสดาบรมธรรม (สมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน)"

ณ วัดห้วยเรียงเหนือ ต.วังตะภู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗


 

มงคลฤกษ์

๐๕.๓๐ น.      ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน ออกเดินทางจากมหาสถาน๕๔

๐๘.๓๐ น.      ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน เดินทางถึง วัดห้วยเรียงเหนือ จ.พิจิตร

๙.๓๙ น.      เริ่มพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

๑๐.๐๙ น.      เริ่มพิธีพุทธามิสบูชาสักการะ

                     -  เบิกบายศรีมงคลจักรวาล ถวายสุคนธบูชา บุปผามาลา

                     -  เถลิงโองการ มหาพุทธบารมี

๑๐.๓๙ น.          พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                    พิธีถวาย “สมเด็จพระวิสุทธิเทพรังสี มหาศาสดาบรมธรรม”

                     ผู้นำบุญถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์

                     พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนา

๑๒.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย        เดินทางกลับกทม.                 

                    … เป็นอันเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์ ...


ใส่เสื้อพรหมโลกสีม่วง 2566

พิธีฉลองสมโภชถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระนารายณ์ จ.ตาก (02/06/2024)

กำหนดการพิธีฉลองสมโภชถวายพระบรมราชานุสาวรีย์

"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ณ วัดพระนารายณ์ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗


 

มงคลฤกษ์

๐๔.๓๐ น.      ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน ออกเดินทางจากมหาสถาน๕๔

๐๙.๓๐ น.      ท่านอาจารย์ประทีป ยอดวศิน เดินทางถึง วัดพระนารายณ์ จ.ตาก

๑๐.๓๙ น.      เริ่มพิธีสรงพระพักตร์ชำระพระบาท

                     พิธีบรรจุแผ่นทอง มณีรัตนะ

๑๑.๐๙ น.      เริ่มพิธีพุทธามิสบูชาสักการะ

                     -  เบิกบายศรีมงคลจักรวาล ถวายสุคนธบูชา บุปผามาลา

                     -  เถลิงโองการ มหาพุทธบารมี

                     พิธีบวงสรวงสักการะ

                     -  ถวายเครื่องราชสักการะแด่ บูรพกษัตริยาธิราช 

๑๒.๓๙ น.          พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                    พิธีถวาย พระบรมราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

                     ผู้นำบุญถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์

                     พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนา

                     พิธีอัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

                     ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นบรมราชานุสาวรีย์

                     ป้อมค่ายคูเมือง บริเวณริมถนนพหลโยธิน ๑๐๕ เชิงสะพานกิตติขจรฝั่งตะวันตก

                    … เป็นอันเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์ ...


ใส่เสื้อลายไทยสีน้ำเงิน พรหมมณีวงศ์
view