สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

ธรรมจักรศิลามฤคยุคล และพระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านเป็นผู้นำบุญสร้าง

 

"ธรรมจักรศิลามฤคยุคล  และพระแท่นประดิษฐานธรรมจักศิลามฤคยุคล"

 

ธรรมจักรศิลามฤคยุคล  วัดธรรมามูลวรวิหาร  จ.ชัยนาท

ประดิษฐาน  ณ  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ

 

ผู้นำบุญธรรมจักรศิลามฤคยุคล  ท่านละ  ๕,๐๐๐  บาท

ผู้นำบุญพระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล  ท่านละ  ๓,๐๐๐  บาท

 

รายชื่อผู้นำบุญ *
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท)
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวประสพศตสุข
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  12/10/2020 - 19:21
รายชื่อผู้นำบุญ ชัยนภาพร,อุดมเลิศลักษณ์
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  28/09/2020 - 12:37
รายชื่อผู้นำบุญ ชาญกิตติ,สริตา
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  28/09/2020 - 09:43
รายชื่อผู้นำบุญ สิริมา พุทธามงคล
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
เริ่มเมื่อ  26/09/2020 - 20:41
รายชื่อผู้นำบุญ สุเพ็ญ,พัชรดา
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
เริ่มเมื่อ  26/09/2020 - 11:06
รายชื่อผู้นำบุญ อภิชญา หล่อประดิษฐ์ชัย
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
เริ่มเมื่อ  25/09/2020 - 15:40
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวดำรงค์สุทธิพงศ์
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
เริ่มเมื่อ  25/09/2020 - 10:23
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  25/09/2020 - 08:16
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวคงพูนเกษมสุข
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  25/09/2020 - 01:04
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว กาญจนะ
ธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๕,๐๐๐ บาท) 1
พระแท่นประดิษฐานธรรมจักรศิลามฤคยุคล (๓,๐๐๐ บาท
เริ่มเมื่อ  24/09/2020 - 22:21
view