สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ วัดป่าประชานิมิต

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญถวาย

 

"พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์"

 

ณ  วัดป่าประชานิมิต  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์

ในวันอังคารที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๔

ผู้นำบุญกองบุญละ  ๕,๐๐๐  บาท

 

รายชื่อผู้นำบุญ *
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ มนทรวง เจนกสิดิษกุล
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  05/04/2021 - 15:07
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวประสพศตสุข
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  05/04/2021 - 09:37
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัววัฒนจตุรพร
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  04/04/2021 - 10:48
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวคงพูนเกษมสุข
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  04/04/2021 - 10:24
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  03/04/2021 - 15:26
รายชื่อผู้นำบุญ ปัฐพงศ์ , พิมพ์วณัช
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 19:47
รายชื่อผู้นำบุญ อภิชญา หล่อประดิษฐ์ชัย
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 17:25
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวปานวัชราคม
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 15:41
รายชื่อผู้นำบุญ ธนา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 13:32
รายชื่อผู้นำบุญ สิริมา พุทธามงคล,อตินันท์ภร สิงห
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 12:13
view