สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

สุริยชัยปราการ วัดป่าประชานิมิต

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญถวาย

 

"สุริยชัยปราการ"

 

 

ห้องกระจกประดิษฐาน  "สมเด็จสุริยชัยวรมัน  นาคินทร์จักรพรรดิ"

ณ  วัดป่าประชานิมิต  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์

ในวันอังคารที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๔

ผู้นำบุญกองบุญละ  ๕,๐๐๐  บาท

 

รายชื่อผู้นำบุญ *
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว กาญจนะ
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  05/04/2021 - 18:40
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัววัฒนจตุรพร
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  04/04/2021 - 10:50
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวคงพูนเกษมสุข
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  04/04/2021 - 10:25
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวอมรทิพย์รัตน์
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  03/04/2021 - 15:25
รายชื่อผู้นำบุญ ปัฐพงศ์ , พิมพ์วณัช
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 20:25
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวปานวัชราคม
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 15:36
รายชื่อผู้นำบุญ สิริมา พุทธามงคล,อตินันท์ภร สิงห
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 12:16
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวอ่วมใจอ่อน
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 08:32
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว สินทิพย์ดิษกุล
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 07:48
รายชื่อผู้นำบุญ ลิ้มชุณหนุกูลรุ่งเรืองสำร
ผู้นำบุญกองบุญละ ๕,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  02/04/2021 - 07:43
view