สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

ถวาย พระไตรปิฎก วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จ.ชัยภูมิ

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำถวาย

 

พระธรรม (พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ พร้อมตู้)

ณ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


ผู้นำบุญ ท่านละ  ๔,๐๐๐  บาท


พรหมโลโกนุโมทนา

 

(ลงชื่อไว้ก่อน ปัจจัยถวายเมื่อพร้อม หรือร่วมปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ค่ะ)

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาเป็นผู้นำบุญ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เพื่อนำรายชื่อให้ท่านอาจารย์อ่านอนุโมทนา ต่อหน้าพระพักตร์ ฯ พรหม เทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเพื่อให้บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุการโดยพร้อมเพรียงกัน

ปัจจัยทั้งของผู้นำบุญ และผู้ร่วมบุญ ใส่ซอง เขียนชื่อ สวดมนต์ อธิษฐานจิต

นำถวายท่านอาจารย์ เพื่ออนุโมทนาในงานพิธีฯ

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านอย่างยิ่งค่ะ

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ

รายชื่อผู้นำบุญ *
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวพรชีวากูร
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  11/01/2024 - 16:03
รายชื่อผู้นำบุญ ปัฐพงศ์, พิมพ์วณัช
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  04/11/2023 - 00:38
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  22/10/2023 - 05:17
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วัฒนจตุรพร
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  22/10/2023 - 05:04
รายชื่อผู้นำบุญ กฤตภพ เอื้อฤๅชา
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 18:39
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วิจารณาญาณ
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 17:20
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวลิ้มชุณหนุกูล
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 17:11
รายชื่อผู้นำบุญ อตินันท์ภร ญาญิณีส์
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 16:14
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวปานวัชราคม
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 15:33
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวสินทิพย์ดิษกุล
พระไตรปิฎก (๔,๐๐๐) 1
เริ่มเมื่อ  21/10/2023 - 14:56
view