สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ วัดถ้ำนาคราชโสภณวนาราม จ.สระบุรี

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ

 

"พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์"


ณ  วัดถ้ำนาคราชโสภณวนาราม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ผู้นำบุญละ ๕,๐๐๐ บาท


พรหมโลโกนุโมทนา

 

(ลงชื่อไว้ก่อน ปัจจัยถวายเมื่อพร้อม หรือร่วมปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ค่ะ)

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาเป็นผู้นำบุญ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เพื่อนำรายชื่อให้ท่านอาจารย์อ่านอนุโมทนา ต่อหน้าพระพักตร์ ฯ พรหม เทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเพื่อให้บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุการโดยพร้อมเพรียงกัน

ปัจจัยทั้งของผู้นำบุญ และผู้ร่วมบุญ ใส่ซอง เขียนชื่อ สวดมนต์ อธิษฐานจิต

นำถวายท่านอาจารย์ เพื่ออนุโมทนาในงานพิธีฯ

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านอย่างยิ่งค่ะ

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ

รายชื่อผู้นำบุญ *
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวกาญจะ
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  13/01/2024 - 05:57
รายชื่อผู้นำบุญ คงพูนเกษมสุข-ประสพศตสุข
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/01/2024 - 18:18
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวสินทิพย์ดิษกุล
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/01/2024 - 08:34
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วัฒนจตุรพร
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  11/01/2024 - 18:38
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวปานวัชราคม
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 11:57
รายชื่อผู้นำบุญ สุธิดา สมประกิจ
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 10:46
รายชื่อผู้นำบุญ มนทรวง เจนกสิดิษกุล
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 10:00
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว อ่วมใจอ่อน
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 09:31
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวลิ้มชุณหนุกูล
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 09:29
รายชื่อผู้นำบุญ ธนา ดำรงค์สุทธิพงศ์
พระพุทธบาทศิลานาคาพิทักษ์ (5,000 บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/01/2024 - 09:14
view