สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

บอกบุญ ปูนปูกระเบื้องพระอุโบสถ วัดป่าหนองน้ำใส จ.สระแก้ว


ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ

 

“ ถวาย ปูนปูกระเบื้องพระอุโบสถ ”

ณ วัดป่าหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

ผู้นำบุญ กองบุญละ  ๑,๐๐๐  บาท

 

 

พรหมโลโกนุโมทนา

 

(ลงชื่อไว้ก่อน ปัจจัยถวายเมื่อพร้อม หรือร่วมปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ค่ะ)

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาเป็นผู้นำบุญ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เพื่อนำรายชื่อให้ท่านอาจารย์อ่านอนุโมทนา ต่อหน้าพระพักตร์ ฯ พรหม เทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเพื่อให้บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุการโดยพร้อมเพรียงกัน

ปัจจัยทั้งของผู้นำบุญ และผู้ร่วมบุญ ใส่ซอง เขียนชื่อ สวดมนต์ อธิษฐานจิต

นำถวายท่านอาจารย์ได้อนุโมทนา

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านค่ะ

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ
รายชื่อผู้นำบุญ *
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวกุลวรกุลพิทักษ์
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  14/05/2024 - 12:06
รายชื่อผู้นำบุญ ปัฐพงศ์, พิมพ์วณัช
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  12/05/2024 - 05:37
รายชื่อผู้นำบุญ ครอครัว กาญจนะ
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  11/05/2024 - 18:46
รายชื่อผู้นำบุญ อตินันทภร ญาญิณีส์
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  11/05/2024 - 13:48
รายชื่อผู้นำบุญ คงพูนเกษมสุข-ประสพศตสุข
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  10/05/2024 - 18:58
รายชื่อผู้นำบุญ อันธิกา พวงจำปี
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  09/05/2024 - 20:57
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวปานวัชราคม
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  09/05/2024 - 18:11
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวรุ่งสิมะกุล
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  09/05/2024 - 16:45
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวประสาทสิทธิ์
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  09/05/2024 - 16:29
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วิจารณาญาณ
ผู้นำบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 1
เริ่มเมื่อ  09/05/2024 - 14:51
view