สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

บอกบุญ เครื่องมือทางการแพทย์ สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง จ.พะเยา

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมบุญ ถวาย

 

"อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ)"


ณ  สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 

ผู้นำบุญ   ท่านละ  ๒,๐๐๐  บาท


รายชื่อผู้นำบุญ *
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ สิริมา พุทธามงคล
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  13/07/2024 - 12:40
รายชื่อผู้นำบุญ จรูญรัตน์ มงคลเคหา
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  13/07/2024 - 12:39
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว จีรเวสน์วัฒนะ
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/07/2024 - 22:12
รายชื่อผู้นำบุญ นายทองสุข,วรัณกร
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/07/2024 - 18:45
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวประสาทสิทธิ์
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/07/2024 - 09:24
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวลิ้มชุณหนุกูล
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  11/07/2024 - 11:22
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวชัยนภาพร
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  11/07/2024 - 09:33
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วัฒนจตุรพร
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 21:49
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว อ่วมใจอ่อน
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 20:27
รายชื่อผู้นำบุญ มนทรวง เจนกสิดิษกุล
เครื่องมือทางการแพทย์ (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 18:21
view