สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

บอกบุญ บรรพชาอุปสมบท วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี

ขอเรียนเชิญบุญมิตรทุกท่านร่วมเป็นผู้นำบุญ

 

"บรรพชาอุปสมบท"


ณ  วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 

ผู้นำบุญ   ท่านละ  ๒,๐๐๐  บาท


พรหมโลโกนุโมทนา

 

(ลงชื่อไว้ก่อน ปัจจัยถวายเมื่อพร้อม หรือร่วมปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ค่ะ)

บุญมิตรท่านใดมีจิตศรัทธาเป็นผู้นำบุญ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เพื่อนำรายชื่อให้ท่านอาจารย์อ่านอนุโมทนา ต่อหน้าพระพักตร์ ฯ พรหม เทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเพื่อให้บุญมิตรทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุการโดยพร้อมเพรียงกัน

ปัจจัยทั้งของผู้นำบุญ และผู้ร่วมบุญ ใส่ซอง เขียนชื่อ สวดมนต์ อธิษฐานจิต

นำถวายท่านอาจารย์ได้อนุโมทนา

ขออนุโมทนาบุญกับบุญมิตรทุกท่านค่ะ

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ

รายชื่อผู้นำบุญ *
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) *
 
   
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวเอื้อฤๅชา
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  13/07/2024 - 11:40
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว จีรเวสน์วัฒนะ
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  13/07/2024 - 08:16
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวประสาทสิทธิ์
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/07/2024 - 09:23
รายชื่อผู้นำบุญ อภิชญา หล่อประดิษฐ์ชัย
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  12/07/2024 - 08:48
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัวลิ้มชุณหนุกูล
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  11/07/2024 - 11:21
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วัฒนจตุรพร
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 21:48
รายชื่อผู้นำบุญ รจนา มีเนตรทิพย์
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 21:05
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว อ่วมใจอ่อน
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 20:26
รายชื่อผู้นำบุญ มนทรวง เจนกสิดิษกุล
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 18:20
รายชื่อผู้นำบุญ ครอบครัว วิจารณาญาณ
บรรพชาอุปสมบท (๒,๐๐๐ บาท) 1
เริ่มเมื่อ  10/07/2024 - 16:17
view